beskrivningar Cykelstaden Helsingorg Låt Ångfärjan stå! Campus för 10 000 studenter Bostäder och nya jobb i H+ Grönska och stadsnära odling Spårväg Festivaler och kultur för ett levande city Solceller och gröna tak Saluhall Öresund som marin nationalpark http://www.mp.se/helsingborg http://www.isterbukochsvinhugg.se

Klicka på kartan för att läsa mer om förslagen!